DUPLIKÁT TP BABETTA

duplikát technický průkaz babetta babeta

motomaxsro.cz

DUPLIKÁT TP BABETTA

Žádost o vystavení duplikátu technického průkazu na moped BABETTA

   Žádáme Vás o správné doplnění všech údajů  v níže přiloženém formuláři a zaslání originálu s vlastnoručním podpisem na naši adresu. Po obdržení formuláře  bude prověřena správnost údajů a země původu. Duplikát technického průkazu Vám zašleme na dobírku. Poplatek za vystavení je 220 Kč a poštovné 85 Kč.

   S pozdravem   Josef Hlavatý,  MOTOCENTRUM

ke stažení ve formátu doc zde

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Já,  .............................................................  číslo OP ......................................

 bytem  .............................................................................................   prohlašuji 

na svou čest, že  jsem majitelem mopedu Babetta ,  který jsem zakoupil(a) v roce ........... .

 

Doklady  k mopedu jsem ....................................................................................... .

Tímto Vás žádám o vyhotovení duplikátu technického průkazu

typ mopedu......................................

rok výroby.......................................

číslo motoru.....................................

číslo rámu.......................................

barva mopedu.................................

Uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Zároveň prohlašuji, že jsem si plně vědom event. právních následků nepravdivého čestného prohlášení, včetně následků trestních. Na důkaz toho můj vlastnoruční podpis.
Technický průkaz zašlete dobírkou na  adresu:

................................................................

................................................................

................................................................

telefonní spojení :  …………………………………………....

 

 ………………………………….

vlastnoruční podpis

Vas dotaz

Vaše jméno, příjmení, firma:*
Vas email:*
Váš telefon:
Vas dotaz:*
Opište:*
na CH

DUPLIKÁT TP BABETTA DUPLIKÁT TP BABETTA duplikát technický průkaz babetta babeta

© www.motomaxsro.cz